Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Tilliten verdig

Å kjøpe tak er å inngå et tillitsforhold.Fire tiår med produksjon og utprøving i det værharde nord, gjør definitivt Alsvåg Plater tilliten verdig.

Ideen som ble fanget opp på messe i Tyskland for snart 40 år siden, har resultert i nærmere 6 millioner kvadratmeter tak og vegger. Fra sin base under nordlyset i vakre Vesterålen, har Alsvåg plater bygget seg opp til bli en av markedslederne i nord i sin bransje.

Fra Tyskland til Alsvåg

Det var på en maskinmesse i Tyskland i 1978 at gründer og opphavsmann til selskapet, Åge Solheim, fikk øye på en profileringslinje for første gang. Den gangen var det ingen norske produsenter av rullformet tak og vegg plater. Etter Tysklandsturen og et fabrikkbesøk i Sør-Sverige, kom forretningsideen: Importere ferdig galvanisert og lakkerte råvarer på rull, for deretter å skreddersy tak og veggplater for det norske markedet. På denne tiden dominerte svenske og finske produsenter.

– Pappas forretningsidé var å kjøpe råvarene på rull, ferdig galvanisert og lakkert, slik at formingen av produktene kunne skje gjennom skreddersøm hjemme i Norge. Platene kunne dermed skrues rett på lektene uten å måtte kuttes og tilpasses ytterligere noe som også betydde kortere monteringstid og lavere kostnader, forteller daglig leder Martin Solheim.

Året etter Tysklandsbesøket sto første produksjonslinje ferdig i Alsvåg utenfor Myre.

60.000 tak

Snart 40 års erfaring med produksjon og utprøving i nordnorsk klima og vær, har vist at dette var en riktig filosofi. Siden oppstarten har vi produsert nærmere 6 millioner m2. Dette tilsvarer ca 60.000 hustak. Fornøyde kunder er vårt eksistensgrunnlag. Å kjøpe taktekke er et tillitsforhold og vi legger derfor grunnleggende vekt på å gi riktig informasjon om kvaliteter og anbefalte løsninger. Gjør kunden et annet valg, skal ikke dette skyldes manglende informasjon.

Vi ønsker å hjelpe kunden til å finne riktig balansepunkt mellom økonomi og langsiktig kvalitetsbehov, påpeker Martin. Som 23 åring overtok han ansvaret for bedriften i 2003 da faren Åge trakk seg tilbake. Gjennom sitt verv som styreleder er kompetansen og erfaringen til gründeren fortsatt sterkt til stede i den daglige driften.

Veiviserne

Begge er de opptatt av å følge bedriftens visjon og verdier. Det utalte målet om å være en markedsledende produsent av rullformet tak og veggplater, tvinger dem til å være i forkant og hele tiden lukte på nye trender og behov i markedet. Gjennom en hektisk arbeidshverdag i lokalene på Sortland, viser verdiene vei og støtter opp om måten de samarbeider med hverandre og kundene på.

– Vårt verdigrunnlag er fokusert på kunden, på kvalitet, service, profesjonalitet, integritet og samarbeid. 
For å oppnå det vi satser på, er det avgjørende at vi jobber og handler i tråd med våre verdier. Vår atferd og våre handlinger må vise hvorfor vi gjør som vi gjør. Den må vise vårt engasjement for vårt varemerke, bedrift, kundekrets, mål og strategier.

Dette er verdier som veileder oss i vår daglige virksomhet, og er samtidig våre viktigste styrepinner i arbeidet med å fortsatt ha kundenes fulle og hele tillitt, avslutter Martin.

alsvag-tak-logo

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

279 posts