Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Knutepunktet

***

I en region i kraftig utvikling og med sterkt økende vinterturisme, blir Harstad/Narvik lufthavn et enda viktigere og knutepunkt.

– Det er spennende å være i en region med høy fart, sier lufthavnsjef Anne Britt Bekken.

Lander du med et fly på Evenes står du med føttene i et område i full utvikling. Forsvaret står foran en massiv oppbygging av flybasen, Hålogalandsbrua rett utenfor Narvik er under bygging, og E10 til Lofoten er vedtatt utbedret, for å nevne noe.

– Det er kjempebra, regionen blir tettere knytta sammen og det blir kortere avstander. Det er lett å komme seg til Evenes, og vi skal vise oss rollen som knutepunkt verdig, sier Bekken.
Mange som kommer til lufthavnen drar videre i bil, det gjør Evenes til en av de største på leiebilmarkedet, bare slått av Oslo og Bergen.

Hotellplaner

Evenes har både en regional og nasjonal rolle som stamruteflyplass med direkte ruter i landsdelen og sørover. Charter- og rutefly med kalde og opplevelsesglade nordlendinger går til Alicante, Gran Canaria, Hellas, Kroatia, Bulgaria og Østerrike.
I tillegg strømmer turistene til fra alle verdens hjørner. Flyplassjefen er optimistisk for fremtiden og ruster seg for vekst.

Destinasjonene rundt oss har vært flinke til å markedsføre seg. Narvik, Harstad, Lofoten og Vesterålen har økende interesse og vi ser at folk reiser hit fra hele verden for å oppleve regionen. I mars landet et fly med japanske turister, og det planlegges for økt tilbud på både charter- og ruteflymarkedet. Flyplassen får en sentral posisjon i utviklinga av vintermarkedet i nord.

– Vår oppgave er å tilrettelegge best mulig for reisende. Vi har sett behovet for et flyplasshotell, helst med gåavstand til avgangshallen. Dette er noe vi ønsker å være pådriver for å få bygget, sier Bekken.

Vår oppgave er å tilrettelegge best mulig for reisende. Vi har sett behovet for et flyplasshotell, helst med gåavstand til avgangshallen. Dette er noe vi ønsker å være pådriver for å få bygget.

Enklere parkering

Harstad/Narvik lufthavn ligger i en av de mest folkerike regionene i landsdelen, og har 120.000 personer i sitt definerte nedslagsfelt. Årlig foretas det 756.000 reiser via flyplassen. Bekken er opptatt av at de skal ha et godt tilbud.

Restaurant-tilbud med varmmat av lokale råvarer, kiosker med reiseeffekter, Tax-free-butikk og barer hører med, det samme gjør muligheten til å forhåndsbooke bord med tilrettelagt oppdekking. I år skal det også bli lettere å parkere. Bort skal bom og automatbetaling, inn skal skiltavlesing og enkel innkjøring.

– Da kjører du bare inn og parkerer, så får du regning tilsendt. Velger man å registrere seg på nett blir det enda enklere med betaling og oversikt.

Stor arbeidsplass

Flyplassen på Evenes har ikke bare mange reisende, det er også et viktig arbeidssted for 225 mennesker. I tillegg til Avinor-ansatte jobber folk med sikkerhet, i restauranter og kiosker, bagasjehåndtering, leiebilfirma og så videre. Forsvaret bygger som kjent opp flybasen sin. Det vil gi mange arbeidsplasser og ringvirkninger også for sivil flytrafikk.

– Mange bedrifter ønsker å leie lokaler her. Leiebilfirma, busselskap og drosjeselskap og andre har sitt virke her. Knutepunktet Harstad/Narvik lufthavn er også et viktig samferdselssenter, avslutter Anne Britt Bekken.

Fakta om Harstad/Narvik lufthavn

Fakta om Harstad/Narvik lufthavn

Ligger i Evenes kommune. Flyplasskode EVE
Er stamruteflyplass med en av Norges lengste rullebaner.
Åpnet 30. juni 1973.
756.000 reiser i 2017, en økning på 6.1 prosent.
Har fem gater og to bagasjebånd.
I Norge kan du fly direkte til Bodø, Andenes, Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim.
Direkteruter også til Alicante og Gran Canaria. Charter til Chania (Hellas), Split (Kroatia), Varna (Bulgaria) og Wien (Østerrike).
Flyplassen driftes av Avinor, et norsk statlig selskap, og Norges største eier av flyplasser.

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

280 posts