Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Vår nye smeltedigel

© by Michael Ulriksen

Campus Helgeland har helt siden åpningen høsten 2013 vært en smeltedigel for utdanning, forskning og utvikling på Helgeland og er et glimrende eksempel på samarbeid i praksis.

– Den gode samhandlingen mellom utdanning og arbeidsliv er blitt et nasjonalt forbilde, mener Bjørn Audun Risøy ved Kunnskapsparken Helgeland.

I praktbygget på 13 000 m2 er Universitetet i Nordland (UiN), Høgskolen i Narvik (HiN) og Høgskolen i Nesna (HiNe) samlokalisert med bl.a. Kunnskapsparken Helgeland, utviklingsselskap, næringsforening, bedrifter, universitets-, fylkes- og kommunebibliotek, karrieresenter, opplæringskontor og funksjoner for Rana kommune og Nordland fylkeskommune.

F.v. Elisabeth KulsengJohansen, Ingunn Høgseth, DagArild Berg, Anneke Leenheer, Marlene Jordbru, Kjell Jacobsen, Karsten Holgersen og Bjørn Audun Risøy. Foto: Michael Ulriksen
F.v. Elisabeth KulsengJohansen, Ingunn Høgseth, DagArild Berg, Anneke Leenheer, Marlene Jordbru, Kjell Jacobsen, Karsten Holgersen og Bjørn Audun Risøy. Foto: Michael Ulriksen

Aktivt vekstmiljø

– Samarbeidet har gitt stor gevinst allerede første år med sterk vekst i antall studenter, etablering av forskningssenter og nye studier som blant annet bachelor ingeniørutdanning og MBA i Teknologiledelse, forteller Risøy.
Sammen med resten av Kunnskapsparken har han stått i spissen for å bygge opp et aktivt vekstmiljø med kunnskapspark, utviklingsselskaper og bedrifter som bidrar til tett kobling mellom utdanning, forskning og arbeidsliv.

Samlet det meste

– Ved å samle kompetanse- og utviklingsmiljø har vi fått en mer effektiv arbeidsdeling, bedre utnyttelse av ressursene og et attraktivt miljø. Det tilbys et bredt utvalg faste studier på bachelor- og masternivå som økonomi- og ledelse, IKT- og mediefag, sosialt arbeid, sykepleie, lærerutdanning og ingeniørfag i regi av UiN, HiN og HiNe, samt kurs og opplæring skreddersydd behovet i næringsliv og offentlig sektor, informerer Risøy videre.
I tillegg har Høgskolen i Harstad og Universitetet i Tromsø samlingsbaserte studier i bygget.

Motor for kompetanse

Visjonen er at Campus Helgeland skal bli en motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv.
– Målet er 1000 studenter innen 2017 og et styrket FoU- og bedriftsmiljø, sier Risøy.
Mange ulike bedrifter er koblet til vekstmiljøet gjennom eierskap til styrerom, og har jevnlig møteaktivitet hos KPH.
– Det jobbes også aktivt med å videreutvikle studietilbud og fagmiljø i samarbeid med næringsliv og offentlige virksomheter. En viktig oppgave fremover er å legge til rette for at kompetansemiljøet i større grad skal komme øvrige deler av Helgeland til gode. KPH koordinerer arbeidet for å styrke samarbeidet mot næringslivet, avslutter Risøy.

Les mer om Campus Helgeland her: www.campushelgeland.no

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

279 posts