Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

100-årig seilas

***

Med omstillingsvilje, pågangsmot og nøysomhet har Chr Føre i Narvik bygget en bedriftsskute som har seilt gjennom verdenskrig, jappetid og store samfunnsmessige endringer. I år er det 100 år siden de la fra land.

I 1918, samme år som 1. Verdenskrig er over, starter Vesterålingen Christian Olsen sitt blikkenslagerfirma i Narvik. Han har nylig gjennomført utdannelsen i byen, og bestått svenneprøven med glans etter å ha produsert en perfekt damphette i kobber.
Lite vet han at skuta han nå har skapt skal seile gjennom 100 år å danne livsgrunnlaget for de tre neste generasjonene på familietreet.

Storstormen

Da 2. verdenskrig bryter ut i 1940 blir Narvik et strategisk mål med store menneskelige og materielle skader. Forretningsbygget til Christian Olsen, som etter hvert tok gårdsnavnet Føre, bombes i et av de mange angrepene. Forretningsskuta må gjennom sin vanskeligste storm så langt.

De store skadene på bygget gjør at kommunen i 1947 velger å gi han ny tomt på andre siden av byen. I Industriveien reiser han et nytt bygg, som blir både bopel og forretningslokale.
I takt med veksten i bedriften bygges huset på i flere trinn, og blir, etter tre store ombygginger, til det bygget som står der den dag i dag.

Bestefar var en nøysom kar og brukte aldri penger før han hadde tjent dem. Kom det en purrenota, var det åpenbart skjedd en glipp.

Tæring etter næring

– Bestefar var en nøysom kar og brukte aldri penger før han hadde tjent dem. Kom det en purrenota, var det åpenbart skjedd en glipp. Dette er verdier både jeg og far min har fått inn med teskje, og som har vært viktige verktøy og prinsipper gjennom hele den 100 år lange reisen, forklarer en av dagens medeiere og barnebarn av Christian, Ulf Føre.

Fortsatt ombord

Selv om han i dag nyter pensjonisttilværelsen, er han ombord til faste tidspunkt hver uke.

– Med over 40-års erfaring fra bransjen, besitter han en unik kunnskapsbank vi er så heldige å få høste av når det er behov, sier Vegard Mathisen.

Han eier i dag Chr. Føre sammen med Ulf og Christian Eklo.

100 år gjennom teknologisk utvikling og store samfunnsmessige omstillinger har skapt en robust skute som evner å fylle seilene med skiftende vindretninger å styre mot nye trender og behov.

Styrepinner

Ved å manøvrere den videre seilasen etter de samme styrepinnene som sine forgjengere, har dagens eiere stor tro på den videre ferden.

– Narvik er inne i en spennende tid, både lokalt og som en viktig del av en større region. Mange store prosjekter er de siste årene realisert, og mange flere vil komme. Med vårt blikk for kvalitet skal vi være en selvskreven aktør å regne med der vår kompetanse trengs. Seilasen fortsetter, og vi vil alltid søke mer vind i seilene.

Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

280 posts