Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Med på oppturene

© by Torgeir Sørensen

Deres sterke stilling i bedriftsmarkedet i Vesterålen gjør DNB til en selvskreven aktør i veksten og utviklingen av øysamfunnet i vest.

– Vi har et uttalt mål om å bygge verdier sammen med de mange kundene våre. Gjennom god finansiell rådgivning og inngående lokalkunnskap i de markedene vi operer i skal vi være den beste samarbeidspartneren en bedrift kan ha, sier Johnny Karlsen, banksjef på Sortland.

Høy fart              

Han opplever høy fart i Vesterålen om dagen. Mange store parallelle investeringer i næringslivet leder an i utviklingen av regionen og påvirker personmarkedet med positive impulser.

Det skjer mye i regionens allsidige næringsliv om dagen. Fiskeriene og oppdrettsnæringen har gode dager, teknologi- og opplevelsesbedrifter vokser i omsetning, og entreprenørene fra området har mye å gjøre.

Karlsen føler seg privilegert som får ta del i så mye av dette. Karlsen presiserer viktig­heten av å prioritere alle kunder likt.

Opptatt av alle        

– Vi opererer i et marked med et bredt spekter av næringsaktører. Som bank har vi derfor lagt stor vekt på yte den samme gode servicen til alle, enten du representerer en liten fiskebåt eller er økonomidirektør i et stort konsern. Målet vårt er å vokse sammen med alle uansett størrelse, poengteter han.

Med storbankens mange fordeler og lokalbankens kjennskap til regionens kunder, kan Karlsen og resten av bedriftsteamet på Sortland tilby spisskompetanse på alle nivå til alle aktører i alle næringer.

– På konsernnivå har vi spesialkompetanse inne de fleste bransjer, som f.eks energi, industri og havbruk med flere. I tillegg har vi også spesialister innen valuta, renter og liknende. Disse er viktige sparringspartnere både for våre kunder og for rådgiverne i banken. Ved behov stiller de gjerne opp lokalt for å bidra til gode løsninger for kundene, informerer banksjefen.

Viser vei

Han får lov til å lede en avdeling i et meget innovativt og fremoverlent konsern. De siste årene har DNB ledet an i digitaliseringen av bankverdenen, og flere av produktene deres har satt standarden for alle andre i bransjen. Mest kjent er kanskje den stadig mer brukte Vipps-apen.

I dag har nær 2 millioner nordmenn lastet ned VIPPS-appen.

For noen uker siden lanserte vi også Vipps Faktura, som er en enkel løsning for bedrifter som vil sende faktura til kundene sine rett i Vipps. Dette er uten tvil markedets enkleste og raskeste måte å betale fakturaer på, forklarer Karlsen.

Når vi både tør og evner å vise vei i bransjen, trur vi dette appellerer til kundene. Blander vi inn lokalkunnskap, faglig kompetanse og glimt i øyet, tror jeg vi har funnet formelen som vil ta oss med på regionens mange oppturer også i fremtiden, avslutter den blide banksjefen.

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

279 posts