Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Vinning i gjenvinning

En ny innovasjon skal gjenvinne varmen fra Elkem Salten – og produsere elektrisitet tilsvarende forbruket til 15 000 husholdninger. Gjenvinningsanlegget er en ren vinn-vinn-situasjon.

I mai ble det endelig vedtatt at Elkems smelteverk i Sørfold skal investere i et gjenvinningsanlegg. Her skal de lage elektrisk kraft av overskuddsvarmen fra silisiumproduksjonen, noe som gjør Elkem Salten til ett av verdens mest energieffektive smelteverk.

– Norge har satt seg skyhøye mål for å redusere klimagassutslippet, og vi mener det er viktig at tungindustrien ligger i forkant. Nå gleder vi oss til å komme i gang, sier markedssjef i Elkem Salten, Ann Kristin Pettersen.

Direkte til strømnettet

De enorme ovnene i fabrikken bruker kull og koks for å produsere silisium – et grunnstoff verden er avhengig av for å lage alt fra datamaskiner til solceller. Kull og koks er verdens største bidragsytere til CO₂-forurensing, og smelte­verket i Sørfold sender alene én terrawatt ren varme rett ut i luften hvert år.

– Dette er samme energimengde Trondheim by trenger for å ha belysning i ett år. Vårt nye gjenvinningsanlegg tar imidlertid vare på 35 prosent av varmen, og sender den direkte til strømnettet, forklarer Pettersen.

Elkem Salten vil altså lage samme mengde silisium som de gjør i dag, i tillegg til å produsere 300-350 gigawatt elektrisitet til de tusen hjem.

Milliardinvestering

Gjenvinningsanlegget er en av de største investeringene til Elkem Salten i løpet av 50 år i drift. De må ut med én milliard kroner, og Enova-tilsagnet på 350 millioner kommer godt med. I tillegg har de en viktig samarbeidspartner i Kvitebjørn Energi, som eier energigjenvinningsanlegg i Tromsø og Nederland. Etter planen skal anlegget være oppe og gå i 2020.

– Som en global industrifabrikk er det viktig for oss å sette et grønnere fotavtrykk. Og som hjørnesteinsbedrift skal vi bidra til lønnsomhet og arbeidsplasser i Sørfold – i generasjoner fremover.

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

280 posts