Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

I havbruksnæringens tjeneste

***

© by Europharma

På Leknes i Vestvågøy ligger hovedkontoret til noen av landets viktigste leverandørbedrifter til oppdrettsnæringen.

Havbruk har de siste 20 årene utviklet seg til å bli Norges viktigste kystnæring. Det produseres nå langt mer laks og ørret i Norge enn det tas opp fisk gjennom kommersielt fiske. Den enorme verdiskapingen er typisk sentrert i områder og småsamfunn som for få år siden var truet av fraflytting og generelt dårlige framtidsutsikter. I Steigen kommune produseres det nå laks til en verdi av 1 million kroner per innbygger. Slike eksempler finnes det mange av langs kysten.

Internasjonal leverandør av fiskehelse

Og verdiskapingen er langt fra begrenset til selskapene som er direkte involvert i produksjonen av de 1,3 millioner tonnene med fisk som norsk havbruk står for hvert år. Vel så viktig er en stor og mangslungen leverandørindustri. På Leknes i Lofoten ligger hovedkontoret til Nordly-konsernet, en gruppe selskaper som alle leverer tjenester, produkter og kompetanse til oppdrettsnæringen – både i Norge og utlandet.

Det første og største selskapet er Europharma, som i den spede begynnelsen kun besto av et team med vaksinatører som dro rundt til settefiskanlegg og vaksinerte laks. I 1995 utfordret selskapet og gründer Jim-Roger Nordly det nasjonale monopolet på veterinære legemidler og vant fram. I dag leverer Europharma vaksiner og fiskehelseprodukter til oppdrettere langs hele kysten, og er i tillegg etablert i Canada, Skottland, Chile og på Island.

Unik patent

I samtlige markeder er produktet SuperSmolt svært viktig. Europharma har de globale patentrettighetene på metoden, som ved hjelp av naturlige tilsettinger i fôret bidrar til at settefisken opparbeider den nødvendige saltvannstoleransen til å settes ut i merder i havet.

– Smoltdødelighet har vært en av de virkelig store utfordringene i produksjon av laks, men nå kan vi enkelt sørge for at hver eneste fisk som settes ut er rustet til å takle overgangen til sjøvann uten problemer. Det betyr bedre fiskevelferd for laksen, og i tillegg bedre økonomi for oppdretteren, sier Jim-Roger Nordly.

Erstattet antibiotika

Et annet viktig produkt er vaksinene. Effektive vaksiner mot de viktigste bakteriesykdommene revolusjonerte oppdrettsnæringen, og som et resultat brukes det i dag knapt nok antibiotika overhodet i norsk havbruk.

Dette er i seg selv en fantastisk suksesshistorie, og noe landbruket kan ha å strekke seg etter, for der brukes det fortsatt langt mer antibiotika i produksjonen.

– Utvikling av resistens mot antiobiotika er kanskje den største globale folkehelseutfordringen i dag, og uvettig antibiotikabruk i matproduksjon er en av de store driverne i dette bildet, sier Nordly.

Bakteriespisere

Et annet selskap i Leknes-konsernet gjorde nylig et gjennombrudd som ytterligere kan bidra til å redusere antibiotikabruken. Forsknings- og utviklingsselskapet ACD Pharmaceuticals har i en årrekke forsket på bruken av såkalte bakteriofager som et redskap for å hindre utbrudd av bakteriesykdommer, og fikk nylig godkjenning for sitt første bakteriofagprodukt til bruk i oppdrett.

Bakteriofager er verdens mest tallrike organisme, og finnes overalt i naturen. For hver eneste type bakterie finnes det bakteriofager, hvis eneste funksjon er å finne og «spise» sin spesifikke målbakterie.

– Vi har en fantastisk gruppe forskere som jobber med dette. Produktet vi nå har fått godkjenning for tilsettes i driftsvannet på settefiskanlegg, og bakteriofagene hindrer at skadelige bakterier får fotfeste og kan skape sykdomsutbrudd. Dette er en stor milepæl. Bakteriofager gir absolutt ingen bieffekter, slik antibiotika gjør, og i en verden som skriker etter effektive alternativer til antibiotika, så er jo potensialet voldsomt stort, sier Nordly.

Stor familie

Nordly-konsernet omfatter også fiskefôrprodusenten Polarfeed, som har fôrfabrikk i Øksfjord i Finnmark, samt Aquamed AS som er Norges eneste dedikerte produsent av medisinfôr. Aquamed AS har sine produksjonslokaler på Leknes.

Det siste selskapet i familien er Fishguard, som leverer veterinærtjenester til oppdrettere langs hele kysten, i tillegg til i Skottland og på Island, hvor det nå satses tungt på oppdrett. Fishguard har også en egen miljøavdeling som utfører undersøkelser og utredninger knyttet til oppstart av nye oppdrettslokaliteter samt overvåkning av miljøforholdene på aktive lokaliteter.

– Det går fort i svingene her på huset, og veien er kort fra idé til gjennomføring. Men felles for alt vi holder på med er fokuset på fisken. At fisken som produseres skal ha det bra og være frisk. Vi prøver å bidra mest mulig til dette, både med fôret vi produserer, med vaksinene vi leverer og med forskningen vi investerer i, sier Nordly.

Trofast Lofoting

Nordly-konsernet omsatte for 669 millioner kroner i 2016 og har alt i alt 89 ansatte. Men på tross av tilnærmet astronomiske reiseregninger har det aldri vært aktuelt å flytte hovedkontoret ut av Lofoten.

– Det er kanskje litt utradisjonelt for et konsern som vårt å ha hovedkontor på Leknes, men samtidig er det en viktig verdi for oss å være tettest mulig på kundene våre i havbruksnæringen. I det perspektivet blir Oslo å anse som en utkant.

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

279 posts