Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Sin rolle bevisst

***

Snora for Forsvarets kraftsamling på Evenes er klippet. Skal mulighetene rundt etableringen maksimeres, må noen gå foran å skape bevegelse. Evenes er klar.

Aldri før har mulighetsrommet for en sterk storregion i Hålogaland vært større.

Forsvarets satsing på Evenes vil skape masse aktivitet og uante muligheter for nærliggende kommuner og næringsliv, både på kortere og lengre sikt.

Midt i begivenheten, og med mye av ansvaret på skuldrene, står en liten men forberedt kommune.

Samhandling

– Det er lett å tenke at det meste vil komme av seg selv nå som avgjørelsen er tatt og Evenes er valgt. Men skal man kunne ta mest mulig del i innvesteringsgildet på flere milliarder, må man ha en konkret strategi, forklarer nytilsatt vekstkoordinator i kommunen, Beate Stellander.

Hun peker på fremoverlent tilrettelegging og samhandling som de viktigste nøklene.

– Regionbygging handler om å seire sammen, å evne å unne og beundre hverandre. I tiden fremover må vi juble når naboene lykkes, og inspireres til å jobbe hardere selv. Når viljen til samarbeid er motoren, vil det dryppe på alle og sveise regionen sterkere sammen, mener Stellander.

Kommunens slagord, Midt i opplevelsen, kan i denne perioden omskrives til , Midt i bevegelsen. Som vertskommunen i sentrum, skal vi gjøre det vi kan for å skape bevegelse og positiv energi for oss selv og de rundt oss.

Generatoren

For henne og resten av kommunen blir det viktig å være energigeneratoren i midten.

– Kommunens slagord, Midt i opplevelsen, kan i denne perioden omskrives til , Midt i bevegelsen. Som vertskommunen i sentrum, skal vi gjøre det vi kan for å skape bevegelse og positiv energi for oss selv og de rundt oss.

– Det handler om å balansere rekken av nye etterspørsler og behov slik at folk som kommer hit har trygge skoler og barnehager å sende sine barn til. At de får tilstrekkelig med boalternativ og fritidstilbud. At næringsaktører blir møtt med forståelse og velvillighet. At regionen rundt føler de er en del av satsingen, og viktig i dette arbeidet. Og ikke minst at Forsvaret føler seg ivaretatt og velkommen.

Vår rolle er å være en aktiv og kreativ tilrettelegger for alt dette, samt og stå fram som kapteinen på regionslaget som får alle gode krefter til å jobbe sammen for fellesskapets beste.

Vi vet det er store oppgaver og føler på ansvaret.

Men vi er vår rolle bevisst.

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

280 posts