Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Knutepunktet

Årlig suser 25 000 containere forbi Fauske. Daglig passerer mer enn 10 000 biler, men Nordlandsbyen er så mye mer enn ett av landets største veikryss.

Få vet hvor stor verdiskapning det faktisk er i Fauske, og at det i dag er mange som ønsker å få etablere virksomhet her. Fauske kommune har utfordringer med et veinett som ikke har utviklet seg i takt med økt trafikk og voksende næringsliv.

– Hvis vi ikke gjør noe nå, vil Norges største veikryss bli en av landets trangeste flaskehalser, sier Kristian Amundsen, daglig leder ved Fauna i Fauske kommune.

Ut i verden – via Fauske

Som Nordlandsbanens nordligste punkt er Fauske et sted mange har sett. Det meste går på skinner for togpassasjerene og de mange containerne som er innom, men det gjør det ikke for dem som frakter varer langs veiene.

– Post og industriprodukter så vel som laks for Europas mange matfat går via Fauske. Ingen har det så travelt som død laks, og dette er blant produktene som ofte blir forsinket på grunn av altfor dårlige veier i regionen, sier Amundsen.

Arbeidet med å bygge ut Finneid bru er godt i gang, og det samme gjelder ny tunnel gjennom Tjernfjellet. I tillegg er det ønske om å legge E6 og RV 80 ut av Fauske sentrum for å bedre trafikkflyten.

Et næringsliv som spirer

Fauske sentrum kommer til å blomstre – både for gjennomreisende som stopper for en rast, og for bedrifter og folk som ønsker å bli værende.

– Med den omfattende opprustningen får vi ikke bare et toppmoderne veinett i området. Vi får også frigitt store næringsarealer, slik at nyetablerte får tilgang på eiendommer, noe som igjen vil skape mange nye arbeidsplasser i kommunen, sier Amundsen.

De første arealene er i ferd med å bli frigitt, og allerede i høst kan Fauske kommune ønske nye bedrifter velkomne:

– Det er med stor glede og entusiasme vi nå ser at ting er i ferd med å løsne. Nå ser vi frem til at nye og etablerte aktører skal være med å styrke Fauske som Nordlands viktigste knutepunkt.

Vil bytte trafikk med trivsel i sentrum

– Vår ambisjon er å være en livskraftig nordlandsby med en offensiv innfallsvinkel i kampen om å bosette fremtidige nordlendinger. Da må vi flytte trafikken ut av sentrum , sier ordfører Jørn Stene.

Daglig passerer 10 000 kjøretøy Fauske sentrum. 1500 av dem er i den tyngste kategorien. Derfor er en av Stenes viktigste kamper som ordfører å få E6 lagt ut av sentrum.

– Vi er ett av de viktigste knutepunktene i ett av landets største oppdretts­fylker. Myndighetenes signaler om en tre- til femdobling av denne næringen vil gjøre Fauske til en diger flaskehals, om vi ikke får trafikken bort fra sentrum.

I løpet av sommeren engasjerer kommunen en person i et 4 til 5 års perspektiv, som kun skal jobbe med å få løftet denne saken inn i den reviderte utgaven av Nasjonal Transportplan.

Stene peker også på trivsel, miljøhensyn og trafikksikkerhet som viktige argumenter for å endre dagens trafikkbilde i Fauske.

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

280 posts