Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Skaper fremtidens Bodø

Hva skjer når rundt 3,4 millioner kvadrat­meter areal blir frigjort midt i en stor by? Jo, det åpner for enorme muligheter og nye innovasjoner. GK er blant entre­prenørene som skal bidra i arbeidet med å skape Bodøs nye bydel.

Bodø står overfor store omveltninger når flyplassen nå skal flyttes en drøy kilometer sørover. Dette vil frigjøre nok plass til å bygge en helt ny bydel, med både boliger og næringsbygg.

– Prosjektet er unikt i norsk sammenheng – ingen andre byer har et så stort areal ledig midt i en bykjerne. Intensjonen er å gjøre Bodø til en høyteknologisk by, og vi ønsker å bidra helt fra starten, sier Morten Melå, distriktssjef i GK Region Nord.

En smart by

Ønsket er å gjøre Nordlands største by både klimavennlig og full av smarte løsninger. Da trengs entreprenører som ikke skyr utfordringer. Oppdraget er derfor midt i blinken for GK.

– Med våre teknologiske innovasjoner ser vi kun muligheter, og målet er å skape en utslippsfri bydel, sier han.

GK Region Nord en av de største aktørene i Nord-Norge, og har en omsetning på 600-700 millioner kroner.

GK skal være ledende, og vi er opptatt av å være blant dem som driver bransjen videre. For å få til det, må vi ikke bare følge med på den teknologiske utviklingen, vi må bidra til å drive den fremover.

Totalentreprenør

I utviklingen av Bodø, så vel som i andre prosjekter, leverer GK Region Nord alt av tekniske installasjoner i bygg. Alt fra ventilasjon og byggautomasjon – til rør og elektro. Som totalentreprenør vil de dessuten sørge for den videre tekniske driften av anleggene.

– Bodø er på vei mot å bli fremtidens by, og det er stort for oss å være med på reisen, avslutter Melå.

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

280 posts