Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Brua inn i en ny tid

***

Det er mer enn tunge stålvaiere som bæres mellom de enorme brutårnene på Hålogalandsbrua. Forventningene om en større og tettere sammenbundet region er også sterkt forankret i den imponerende ingeniørkonstruksjonen som strekker seg over Rombakksfjorden.

Brua er det største enkeltprosjektet Statens Vegvesen har hatt i Nord-Norge, og blir, når den åpnes senere i år, Norges nest lengste hengebru med et spenn på hele 1145 meter.  I tillegg til Hålogalandsbrua består prosjektet av en rassikringstunnel på 1,1 kilometer, 4,9 kilometer ny veg og to mindre tunneler.

Nærmere ”alt”

– Den store fordelen med prosjektet er at E6 innkortes med 18 km, og at den nye vegen har en mye bedre standard med bedre kjørekomfort og sikrere veg for bilistene. Alle destinasjoner nord for Narvik: Bjerkvik, Harstad, Tromsø, Lofoten og Vesterålen kommer 15-20 minutter nærmere, forklarer nuværende prosjektleder for bruprosjektet Hans Jack Arntzen.

Det blir ikke større enn dette. Et milliardprosjekt med en rekke nasjonale og internasjonale aktører i egen bakgård.

Samfunnsøkonomisk

Han beskriver opplevelsen av å være med å lede et slikt prosjekt som å vinne i lotto.

– Det blir ikke større enn dette. Et milliardprosjekt med en rekke nasjonale og internasjonale aktører i egen bakgård. Og ikke minst et meget etterlengtet og på sikt samfunnsøkonomisk prosjekt, mener Arntzen.

Omleggingen av en ulykkes utsatt strekning og en estimert årlig utslippsbesparelse på 4500 tonn CO2 gjør prosjektet til det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme i nasjonal transportplan 2010-2019. Prosjektlederen er ikke i tvil om at den gigantiske bruprosjektet vil forene og bygge regionen på nytt.

– Hålogalandsbrua kommer til å definere regionen rundt oss på en ny måte. Nordover vil alle bli nærmere alle, og vi ser allerede konturene av en ny stor felles bo- og arbeidsregion. I så måte vil brua definitivt ta oss til en ny tid, mener Arntzen.


Prosjektet omfatter:

Hålogalandsbrua 1533 meter
Bygging av 1,4 kilometer veg på Narvik-siden
Ornestunnelen på 270 meter på Narvik-siden
Bygging av 3,5 kilometer veg på Øyjord
Storlikolltunnelen på 330 meter på Øyjord
Trældaltunnelen på 1,1 kilometer

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

280 posts