Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Alle muligheter

***

Da jurist Siri Kjøren og psykolog Kristian Hartmann søkte seg nordover, så de etter et sted med gode jobbmuligheter, vakker natur og levende kulturliv. Harstad var et opplagt valg, med sine milliardinvesteringer, ekspansive planer og en beliggenhet midt i det vakreste området av landet.

Ingen av dem er fra Harstad, men begge har falt pladask for byen midt i øyriket i Vågsfjorden. Den opprinnelige planen om bare å være her noen år, har de lagt bort. Nå er det Harstad som gjelder i overskuelig framtid.

Jobbmuligheter

– Vi har begge i mange år vært bergtatt av den nordnorske naturen og lynnet, helt fra før vi møttes og ble i lag, sier Kristian Hartmann (29). Han er i dag ansatt i Harstad kommune som psykolog.

– Vi søkte umiddelbar nærhet til flotte naturområder og alpine fjell innenfor rimelig kjøreavstand. Mange steder utelukket seg selv fra starten av, da muligheten for å få jobb for en psykolog og en jurist samtidig ikke er like store over alt, sier samboer Siri Kjøren (25), som jobber som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Jørstad AS.

Levende kulturliv

Å bruke naturen er viktig for dem begge, men en givende og utfordrende arbeidshverdag er også helt sentralt, sier de begge.

– Harstad har bra klima, storslått natur, jobbmuligheter og et levende kulturliv, sier Hartmann.

– Planen vår klaffet utrolig bra tidsmessig, dels av flaks og dels at folk her i Harstad har vært fleksible og ute etter å tilrettelegge for oss, legger Kjøren til.

Vi flyttet hit med en slags to-treårsplan; den har røket ut av vinduet. Vi har vært heldige og fått gode venner med felles interesser, og føler at vi har fått etablert oss bra. Så vi blir på ubestemt tid.

Milliardinvesteringer

De har flyttet til en by i stadig endring; en by som gjennom store investeringer nå har en unik kombinasjon av handel, service, opplevelser og natur.

– Det har vært gjort milliardinvesteringer i Harstad de siste årene, sier næringssjef i Harstad, Bjørn Akselsen. Han har ei lang liste over offentlige og private satsinger som kjennetegner Harstad:

– Store nye kjøpesentre med de største og beste kjedene i landet
– Små og unike nisjebutikker med tilbud man må til Harstad for å oppleve
– Veisatsing i milliardklassen, spesielt tilrettelagt for myke trafikanter
– Landsdelens beste industriklynge knyttet til de marine næringer
– Stor leverandørindustri til havbruk
– Energiselskapene stadfester sin tilstedeværelse i Harstad med nye langsiktige leieavtaler
– Statoil har bygd sitt nye hovedkontor i byen, og legger driftsorganisasjoner i nord hit
– Kommunen vil over 12 år ha investert 3,6 milliarder kroner – og har sunn drift
– Kraftfull kommunal og privat satsing på og i sentrum, med en rekke nye boliger
– UiT med storstilte utbyggingsplaner av campus i sentrum

Nå styrker vi samarbeidet i aksen Harstad – Narvik og utvikler en framtidsrettet og attraktiv region for nye og unge innbyggere, påpeker Akselsen.

Og når vi spør Kjøren og Hartmann om Harstad har levd opp til forventningene, er de tydelige:
– Det har det absolutt, og mer til, sier de to i kor.

– Vi flyttet hit med en slags to-treårsplan; den har røket ut av vinduet.. Vi har vært heldige og fått gode venner med felles interesser, og føler at vi har fått etablert oss bra. Så vi blir på ubestemt tid.

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

280 posts