Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Kompetanse og kreativitet

***

Hos Hinnstein i Harstad er både kreativitet og kompetanse viktige verktøy når tverrfaglige prosjekter drives frem. Lokalt eierskap gjør bedriften fleksibel og attraktiv.

Kort fortalt er Hinnstein en rådgivningsbedrift som leverer tjenester innen teknisk rådgivning og prosjektering av bygg, vann- og avløpsinstallasjoner og flere andre områder.

Deres 17 medarbeiderne har bred bakgrunn og samarbeider godt i de mange varierte oppdragene. Bedriften eies i dag av de ansatte, blant annet fungerende daglig leder, Sveinung Ims.

Eid av ansatte

– Det gir en ekstra motivasjon når bedriften eies av de som jobber der. Det blir korte og effektive beslutningsveier, og vi kan snu oss fort. Vi erfarer at denne fleksibiliteten gjør oss attraktive, sier Ims.

Sammensetningen av arbeidstokken er like variert i alder som i fag, og består av alt fra nyutdannede til mennesker med 40 års bransjeerfaring.

For tiden er Hinnstein blant annet involvert i prosjektering av nytt administrasjonsbygg for oppdrettsbedriften Nordlaks. Firmaet er også prosjektør for nye Lødingen skole, og ikke minst tungt inne i den planlagte oppgraderinga av det nye torget i Harstad sentrum.

Over og under bakken

– I arbeidet med oppgraderingen av Richard Kaarbøs plass er vi prosjekterende og utarbeider anbudsbeskrivelse og tegninger som entreprenørene skal legge til grunn for sine tilbud, forteller prosjektleder hos Hinnstein, Kenneth Dallager.

Han beskriver et tverrfaglig oppdrag hvor mange av konsulentfirmaets fagområder er involvert.

– Det skal legges nytt belegg på området, infrastrukturen i bakken skal rustes opp og det skal også planlegges ny infrastruktur for blant annet nytt lysanlegg, informerer Dallager som selv er veiplanlegger.

Ved siden av han selv er VA-folk, elektro-ingeniører og landskapsarkitekt sterkt inne i det tverrfaglige prosjektet. Ved siden av alle enkeltprosjekter har bedriften også flere løpende fastavtaler, blant annet med Harstad kommune.

Bedriften har dessuten tatt navnet fra en populær fjelltopp i Harstad, noe som befester deres lokale forankring og tilhørighet.

Lokalt engasjement

Med base i Harstad, bidrar selskapet som sponsor i lokale idrettslag og foreninger, og deltar også aktivt i næringsforeningen og Harstad profileringspool. Bedriften har dessuten tatt navnet fra en populær fjelltopp i Harstad, noe som befester deres lokale forankring og tilhørighet.

– Vi synes det er viktig å bidra lokalt, og synes det er meningsfylt å gi noe tilbake til lokalsamfunnet vi er en del av, mener Ims.

Kreativitet

Han mener den sammensatte kompetansen til de ansatte er selve kjernen til Hinnstein, som har lang erfaring med løse tverrfaglige oppgaver sammen.

– Vi blir stadig utfordret av oppdragsgiverne hvor vi må tenke kreativt og utenfor boksen. I slike prosesser diskuteres det like gjerne ved kaffemaskina som på møterommet, sier Ims.

Han synes han er heldig som får lede denne flotte kompetanserike gjengen.

– Hinnstein er en god bedrift å være leder i, nettopp på grunn av de ansatte. Når kompetanse og kreativitet for smelte sammen skapes gode relasjoner og gode løsninger, avslutter Ims.


FAGOMRÅDER:
Bygg- og anleggsteknikk
Vann- og miljøteknikk
Elektroteknikk
Automatisering
VVS – energi- og klimateknikk
Areal og samferdsel
Prosjektadministrasjon

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

280 posts