Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Kunnskap til folket

I samarbeid med private og offentlige virksomheter jobber Kunnskapsparken Helgeland hver dag med å fremme vekst og kompetanseheving på Helgeland.

Kompetanse regnes som en av de viktigste innsatsfaktorene for økonomisk vekst. Men vekst kommer ikke av seg selv. En av hovedoppgavene til Kunnskapsparken er å øke tilbudet på opplæring på alle nivå og bidra til at bedriftene får bedre tilgang og kjennskap til forsknings- og utdanningsmiljøer. De bidrar også til å øke forskningsaktiviteten i regionen ved å bistå bedrifter med initiering av forsknings- og utviklingsprosjekter, etablering av kontakt med relevante FoU-miljøer og virkemiddelapparat. Gjennom økt kunnskap ønsker de å oppnå økt vekst.

Rekruttering og bolyst

I dagens Nordland forlater omtrent hver tredje ungdom fylket. Kunnskapsparken Helgeland jobber derfor med prosjekter som skal bidra til å gjøre regionen enda mer attraktiv for dagens unge. Flere tusen barn og ungdommer blir hvert år kjent med jobb- og karrieremuligheter i regionen gjennom karrieredager, bedriftsbesøk, omvisninger og presentasjoner. Resultatet er økt kunnskap og stolthet over det vi har å by på. Et viktig tiltak for å trekke unge med høy kompetanse til Helgeland er traineeordningen Kandidat Helgeland. Til nå har 51 unge nyutdannede blitt ansatt i bedrifter som satser offensivt på Helgeland!

Samspill skaper vekst

I et fylke som vårt, med et næringsliv spredt ut over store geografiske avstander, er det å tilrettelegge for samhandling særlig viktig. Flere analyser viser at bedrifter som samarbeider innoverer mer og har større konkurransekraft.
Etablering av næringsklynger er derfor et viktig verktøy for å øke kunnskapsgraden i regionen.
– Gjennom å koble aktører innenfor samme miljø sterkere sammen, utvikles mer effektive innovasjoner og mer langsiktige innovasjoner. Konkurransekraften økes gjennom evnen til å ta på seg større oppdrag og man kan sammen tilby et bredere spekter av spisskompetanser, mener Risøy.
Som leder i Kunnskapsparken har han lang erfaring i å lede ulike næringsklynger.
Tidligere i år ble Arena Olje- og gassklynge Helgeland som er ledet av Kunnskapsparken tatt inn i det nasjonale klyngeprogrammet.

Dette gir oss en unik mulighet til å styrke innovasjonskraften i industrimiljøet i Helgeland-regionen

Author's image
Bjørn Audun Risøy

 

Møteplasser for utvikling

For å oppnå vekst, er det også nødvendig med samarbeid på tvers av ulike miljøer. Derfor er Kunnskapsparken Helgeland en viktig arena hvor aktører innen næringsliv, offentlig virksomhet, forskning og utdanning kan møtes og sammen skape vekst.

Kunnskapsparken Helgeland er motor, megler og møteplass i kompetansearbeidet.

Les mer om Kunnskapsparken Helgeland her: www.kph.no

kunnskapsparken helgeland logo

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

279 posts