Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Et majestetisk møte med havørna

Av alle verdens havørner antar man at halvparten befinner seg i Norge

© by Michael Ulriksen

Lite unnslipper det skarpe blikket til luftens konge. Som en lydløs majestet seiler den med vinden og pløyer luftrommet i sin utrettelige jakt etter føde.

Den første seien har så vidt rukket å lande i vannet, før en mektig skikkelse kaster seg ut fra den steile fjellsiden over oss. Først glir den en runde rundt oss, før den begynner å styre seg ned mot den døde seien 10 meter fra båten vår.

Forholdene for fotografering er fantastiske. Vinden blåser rett fra den lave kveldsolen som er i ferd med sende sine siste stråler over et fantastisk sensommerlandskap. Ørna som ikke kan lande i vannet seiler alltid mot vinden når den skal fange byttet sitt. Dagens vindretning gjør at den varme kveldsola kastes rett i ansiktet på luftens konge i det den setter de skarpe klørne sine i den lille seien vi kastet fra båten for et par minutter siden.

Med en imponerende presisjon kliper den tak i fisken før den setter kursen tilbake mot den bratte fjellsiden.

Havørnbyen

Av alle verdens havørner antar man at halvparten befinner seg i Norge. Halvparten av disse lever i Nordland fylke. Du finner derfor mye havørn langs kysten fra Helgeland og opp til Ballangen, samt områder i Vesterålen, Hadsel og i indre del av Lofoten. Men aller mest havørn finner du i Saltenområdet. Bodø omtales med god grunn som «Havørnbyen», fordi kommunen er i en særstilling. De mange små øyene utenfor byen gir havørnen gode vekstvilkår. Er du heldig, kan du observere opptil 20-30 ørner på himmelen på en gang.

Etter å ha studert de første bildene på kameraskjermen, gjør vi oss klar til å kaste neste fisk. Vi har oppservert enda en ørn lenger opp i fjellsiden, og plasserer oss under den slik at lys og vind stemmer i forhold til hvor vi kaster fisken. Denne er litt tregere på avtrekkeren og man kan nesten lese ørnas tanker der den sitter og vurderer om den skal kaste seg på vingene eller vente til vi er lenger unna. Etter ca tre minutter blir fristelsen imidlertid for stor og silhuetten av det enorme vingspennet kommer nok en gang til syne rett over båten vår. Denne ørna er betydelig større enn den første, og kanskje var det alderdommens klokskap som holdt den igjen til situasjonen var vurdert som trygg.

På samme måte som sin yngre artsfrende styrer også gamlemor seg ned mot fisken med største presisjon. Etter at byttet er sikret og klørne har fått et gått tak, seiler denne mot en enn annen plass i fjellsiden enn hvor den kom fra. Denne delen av fjellet ligger i skyggen, mens ørna som er på tur mot fjellsiden fortsatt er opplyst av kveldsolen. Dette gir oss fantastiske fotoforhold hvor naturen selv danner en nesten svart bakgrunn for den opplyste ørna. Man kan ikke konstruert bedre lys og forhold i et studio.

Norges største

Havørnen er den største av Norges ørnearter, med et vingespenn målt til over 2,80 meter. Reirene ligger ofte på en hylle i en bratt fjellside, men også på lave knauser og i trær. En tid var havørnen truet av utryddelse, og mange steder i Norge hvor det før fantes havørnstammer er det ingen igjen. I dag er havørnen totalfredet og bestanden i ny fremvekst.

Ørnen lever først og fremst av fisk og sjøfugl, men spiser også åtsel som den finner på land. En stor del av fiskeføden består av død eller halvdød fisk som snappes i overflaten eller i fjæra. Havørnen er makelig anlagt og tar mat hvor den er lettest tilgjengelig. Den følger ofte fiskerne på havet for å plukke opp fiskeavfall som kastes overbord, og rapper fisk fra andre fugler. Hvis du ser en måkeflokk er det ikke usannsynlig at du også kan få øye på en ørn oppe på himmelen på jakt etter mulig bytte. Men populær blant måkene er ørnen ikke.

Ørn landing 1400

Havørnen lever i nært samspill med oteren, og hvor det er mye oter er det normalt også en god havørnbestand. Oteren fanger fisk på dyp hvor havørnen ikke kommer til. Vanligvis vil oteren spise de beste stykkene på fisken, og etterpå kan havørnen forsyne seg. Dette er sannsynligvis forklaringen hvis man finner rester av flyndre i et havørnreir.

Norge er et av de land hvor havørnstammen nå tar seg kraftig opp igjen. Mange ørn er fanget i Salten og satt ut andre steder, i håp om at de skal danne nye levedyktige stammer. Selv i Skottland finnes rundt 100 havørn som er fraktet over med fly fra Norge. I deler av Europa er havørnen nærmest utryddet på grunn av miljøgifter i næringskjeden. I Sverige og Finland har man lenge lagt ut mat til havørn for å unngå at den tar til seg miljøgiftene. Dette har bidratt til at havørnen nå har fått en kraftig og gledelig fremvekst også i våre naboland.

Hel sju ganger klarer vi å få disse to ørnene på vingene. Lys og vindforhold er imidlertid noe forandret når gamlemor kommer ned for siste gang. Det gjør at vi kaster fisken slik at vi får ørna til å ta byttet i motlys. Silhuetten av den imponerende fuglen som tar byttet så vannspruten står, blir et av favorittmotivene denne fantastiske kvelden.

Bodø omtales med god grunn som «Havørnbyen». De mange små øyene utenfor byen gir havørnen gode vekstvilkår. Er du heldig, kan du observere opptil 20-30 ørner på himmelen på en gang.

Author's image
Michael Ulriksen

 

Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Artikkel av Michael Ulriksen

Michael Ulriksen

4 barns pappa som i en hektisk hverdag med familie og jobb prøver å finne små smutthull til hobbyene mine. Ansvarlig redaktør for Næring i Nord - et nordnorsk næringsmagasin som totaldistribueres til alle bedrifter i våre tre nordligste fylker.

23 posts