Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Nytenkende, raus og stolt

***

Verdigrunnlaget til Narvik kommune er tydelig og noe å strekke seg etter.

– Med dette fremst i pannebrasken skal vi bidra til samhandling, optimisme og vekst både for oss selv og de rundt oss, sier Narvikordfører, Rune Edvardsen.

Han peker på at samarbeidsklimaet mellom Narvik og Harstad aldri har vært bedre.

– Vi prater svært godt sammen om dagen og har en felles forståelse av at alle må bidra og at alle må med om vi skal evne og utnytte det store potensialet som nå materialiserer seg i vår region. Vi opplever også at næringslivet i hele området viser stor vilje til samarbeid, sier Edvardsen.

De store linjene

Han mener det viktigste arbeidet nå handler om å samarbeide om de store strategiske linjene både regionalt og i hele landsdelen. At dette er fullt mulig fikk han nylig erfare da han tidligere i vår kunne reise til Oslo å overlevere en søknad for Alpin VM i Narvik i 2025 underskrevet av samtlige 86 ordførere i Nord-Norge.

– Dette er et eksempel til etterfølgelse for oss alle. Alle vil tjene på å slutte opp om de store tingene som skjer i nord, Selv om det skjer flere titalls mil utenfor egen kommunegrense.

Sunn konkurranse

Han peker likevel på viktigheten av konkurranse som i byggingen av regionen og landsdelen.

– Der det er naturlig, skal det fortsatt være sunn konkurranse, både internt i egen by, og regionalt mellom byene. Konkurranser skjerper og utvikler, og vil i lengden bidra til sterkere fagmiljøer og bredere tjenestespekter hos alle.

Grensesprengende

Den stadig voksende reiselivsnæringen er en fantastisk arena som bringe de ulike delene av en region sammen. Her søker man å vise frem hele naturen og alle mulighetene i et område uavhengig av kommune-, fylkes- og landegrenser.

– Vårt mål er at reiselivets måte å jobbe på, også skal kunne implementeres i andre næringer, slik at vi kan få flere sterke og grensprengende samarbeidsarenaer i vårt fantastiske område, sier Rune.

Teknologi, logistikk og reiseliv er i dag våre største fokusområder. Noen av dem er naturgitte, andre et resultat av målrettet arbeid.

Ta en posisjon

Han tror på å posisjonere seg inn i regionsarbeidet gjennom å videreutvikle byens tre viktigste satsingsområder.

– Teknologi, logistikk og reiseliv er i dag våre største fokusområder. Noen av dem er naturgitte, andre et resultat av målrettet arbeid. Gjennom å utvikle disse ytterligere vil det gagne både oss selv å regionen vi er en naturlig del av. Når de andre også videreutvikler sine spydspisser, vil resultatet bli en mangfoldig region som samlet sett er sterk på det meste.

Holde verdiene frem

For at Narvik skal lykkes med sin del av jobben må vi først å fremst være nytenkende. Vi må finne samarbeid der det ikke før har vært samarbeid, vi må være kreative og løsningsorienterte i alle prosesser fra reguleringsarbeid til proaktiv markedsføring.

Dernest må vi være rause og ydmyke. Vi må evne å unne og beundre hverandre, og by på oss selv og vår kunnskap.

Til sist skal vi være stolte. Stolte over det vi har, og det vi har jobbet hardt for å få til. Stolthet vises, og stolte ambassadører viser frem merkevaren Narvik på en best mulig måte, avslutter Edvardsen.

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

280 posts