Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Fornyelse i alle rom

***

Nye og oppdaterte fliseutstillinger i hele butikken, mer enn dobling av lagerarealer og oppussing av eget kjøkken og pauserom.
Narvik Steinsenter bruker sitt 20-ende år på fornyelser i alle rom.

– I likhet med alt annet forandres også flisetrendene i takt med nye tider og impulser. Etter flere år med stykkvise oppdateringer av butikkinnstillingene, velger vi nå bytte ut alt med det siste av siste, forteller nytilsatt interiør- og markedsansvarlig, Silje Karlsen.

Stort og naturlig

Et nært samarbeid opp mot de største flisekjedene i landet, sikrer dem grundig informasjon om hva som kommer.
Hun røper at mye kommer til å handle om store formater og fliser med natursteinslook, og poengterer at det blir viktig for dem å ha rikelig med utvalg for alle budsjettstørrelser.

Proft samarbeid

Arbeidet mot de viktige proffkundene, har lenge vært høyt prioritert, og tidligere i år tok Narvik Steinsenter med seg over 20 håndverkere fra Narvik og Bodø til en stor flisemesse i Italia.

– Proffkundene våre blir stadig viktigere for oss, spesielt med tanke på volum. Med em som vår forlengende arm har vi de siste årene levert flere tusen kvadrat med flis og stein til flyplasser, basseng, skolebygg, butikker og hoteller i hele landsdelen, forteller daglig leder Rune Flåten.

20 suksessfulle år er tilbakelagt, og det som startet med naturstein utstilt på to enkle hjemmelagede utstillingsbukker, er i dag blitt en av landsdelens største leverandører av flis og varme.

Arkitektfokus

Et annet viktig verktøy i forhold til å komme inn på de mange store prosjektene, har vært den gode kontakten han har med mange av landsdelens arkitekter.

– Gjennom å ta med også dem til ulike fabrikker og produksjonssteder å vise frem det siste av trender og produkter, opplever vi at de ofte legger deler av vårt flisesortiment til grunn i føringene de gir til de ulike entreprenørene. Oppgraderingen av Kanebogen-senteret i Harstad er et ferskt eksempel på hvor arkitekts beskrivelse med våre produkter ble lagt til grunn og gjennomført, forklarer han.

Streve etter fornyelse

20 suksessfulle år er tilbakelagt, og det som startet med naturstein utstilt på to enkle hjemmelagede utstillingsbukker, er i dag blitt en av landsdelens største leverandører av flis og varme. De har jobbet hardt for å ta denne posisjonen, og Rune og Silje har tydelige tanker for hvordan den skal beholdes og forsterkes.

– Vi skal holde fast på sulten etter å oppdatere både butikken og oss selv på det siste. Tiden står aldri ro, det gjør heller ikke trender og kunnskap. Alt er i kontinuerlig utvikling og bevegelse. Derfor må vi alltid bestrebe å fornye oss, avslutter de.

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

280 posts