Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Alvor, lidenskap og entusiasme

***

© by Vizuelli

Vi i Revicom tar oppgaven som revisor og økonomisk samtale­partner på dypeste alvor. Høy kompetanse og nærhet til kundene har gjort oss til ett av de ledende revisjons- og rådgivningsselskapene i Nord-Norge.

Først og fremst er vi revisorer som kvalitets­sikrer alle sider av regnskapet – med seriøsitet, lidenskap og entusiasme. Vi er også et tungt rådgivningsmiljø innenfor skatt, avgift, fusjon, oppkjøp, verdivurdering og salg.

Eksepsjonelt gode kundeopplevelser

Revicom AS er i dag Nord-Norges største frittstående revisorselskap, med hovedkontor på Sortland og avdelingskontor på Myre og i Tromsø. Navnet Revicom er en forkortelse for revisjon og kompetanse, to områder vi ønsker å skape eksepsjonelt gode kunde­opplevelser innenfor.

Vi skal oppnå det gjennom å være et kompetansehus som blir målt på prestasjons­vilje og verdifulle råd.

Bred bransjekunskap

For mange virksomheter bistår vi med årsregnskap, ligningspapirer og annen rådgivning. For nystartede virksom­heter kan vi tilby starthjelp som gjør den vanskelige oppstarten enklere. Da kan de drive med det de kan best, og vi kan ta hånd om det andre. Vår kundeportefølje spenner fra små til mellomstore og store selskaper i alle typer bransjer. Det gir oss allsidig erfaring og høy leveringskvalitet.

Nærhet til kundene

Oppdragsansvarlig revisor med sitt team har alltid direkte kontakt med deg som kunde. Det betyr at du har et fast kontaktpunkt for å skape det personlige samspillet som må til for å bygge åpenhet og tillit rundt bedriftens økonomiske beslutninger. Det er også kort vei til vårt totale kompetanseteam når det kreves.

Vi tror på menneskelig utvikling.

Vi tror på kort vei til ledelsen, noe som er spesielt viktig for å sikre god informasjons­flyt, nære relasjoner og deling av kunnskap. Vi er også opptatt av kontinuerlig utvikling blant våre ansatte.
Vi vil legge til rette for at medarbeidere realiserer sitt potensial. Med det kan vi utgjøre en forskjell for våre kunder. Vi er ikke tilknyttet noen kjede som har overordnede føringer for hvordan vi skal jobbe.

Sammen skal vi lykkes.

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

280 posts