Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

RamSALT eventyr

***

© by Espen Mortensen

Det er kun noen få dager igjen til jul, der en ærverdig gammel hurtigrute stamper seg fra Tromsø til Lofoten. Utenfor skips­vinduene kjemper førjulsmånen om plass med polare snøbyger. Innenfor møtes to faste blikk hverandre i en felles beslutning om å etablere kunnskapsbedriften SALT. Der og da, ombord på selveste Hurtigruten, blir et lite kysteventyr født.

Noen ganger i livet opplever man øyeblikk som man vet vil forandre alt, sier Kjersti Busch ettertenksomt om øyeblikket hun og medgründer Kriss Rokkan Iversen delte ombord på hurtigruten en førjulsdag i 2006. De to var begge doktorgradsstipendiater ved Universitetet i Tromsø i marine fag og tilfeldighetene ville det altså til at de skulle dele denne juleseilasen til Lofoten sammen.

– Det viste seg at vi begge drømte om å bo i Lofoten og samtidig kunne få bruke vår kunnskap om havet, mimrer Kriss Rokkan Iversen. Det at de begge også ville gjøre forskningsbasert kunnskap tilgjengelig for samfunnet, ble viktig for etableringen av kunnskapsarbeidsplasser utenfor allfarvei.

Den skjellsettende samtalen mellom Kjersti og Kriss ombord på Hurtigruten denne førjulsdagen, resulterte i at gründerne i 2010 etablerte SALT på kaikanten i Svolvær sammen med medeieren Akvaplan-niva AS.

Orkesterplass

SALT leverer kunnskapstjenester innenfor forskning, rådgivning og formidling knyttet til havet og kysten. Eller, sagt på en annen måte; SALT ønsker å bidra til kystens framtid fra torskeegg til humankapital.

I et slikt perspektiv, kunne ikke gründerne ha valgt en bedre hjemmehavn.

Fra kaikanten her i Svolvær, har vi orkesterplass til de marine ressursene og deres betydning for folk, næringsliv og samfunn.

– Å kunne tilby global fagkunnskap i kombinasjon med lokaler perspektiver, har dannet fundamentet for et levedyktig SALT, fastslår Kriss fornøyd og henviser til hvordan oppdragsgivere i både inn- og utland stadig oftere velger SALT som kunnskapspartner.

SALT kunnskap – friske idéer

Bedriften har satt sammen til dels uvanlige fagkombinasjoner, som gjør SALT i stand til å levere skredder-sydde team og konsepter til komplekse problemstillinger.

– Om bord på den SALTe skute, har vi bygget en kunnskapsgradient som går fra det marine økosystemet som ressursfundament til innovativ og bærekraftig utvikling av kystsamfunn, forklarer Kriss.

At innovasjonsgraden er høy i bedriften, er også til hjelp for oppdragsgivere med hårete mål.

Vi har bestemt oss for å være en kunnskapspartner som motiverer våre kunder til å tørre å flytte grenser.

– Om en kunde velger oss for å gjennomføre en kunnskapsinnhenting, en prosjektutvikling eller en formidlingsforestilling, skal leveransen alltid være faglig solid og spenstig i form. Den skal være 100 prosent SALT.

Ingen grenser under vann

SALT har i dag 16 ansatte ved hovedkontoret i Svolvær og distriktskontorer på Ramberg, i Tromsø, i Oslo og i Trondheim. Den mangfoldige oppdragsporteføljen spenner fra entreprenørskapssmier for kystungdom til regulatoriske forhold innenfor ressursforvaltningen til løsninger på marin forsøpling, for å nevne noen eksempler.

Bedriften ser store muligheter framover – også utenfor Norges grenser.

SALT har lyktes med å bli godkjent som SME (Small Medium Sized Enterprise) i EU og har allerede deltatt som partner i ett EU-prosjekt. Bedriften deltar også i ulike samarbeidsfora i land som Sør-Afrika og Russland.

Og med den stadig større interessen som vises for havet og de marine ressursene, ser gründerne lyst på den SALTe framtiden.

– I dag leverer vi i hovedsak kunnskapstjenester i et nasjonalt marked, men vår SALTe kunnskap har verdi overalt hvor det finnes hav og kyst, konkluderer Kjersti før hun avslutter; – Kursen er satt!.

SALT FAKTA

• Salt Lofoten AS – som oftest kalt SALT
• Kunnskapsbedrift etablert i Svolvær i 2010
• Eies av gründerne Kjersti Busch og Kriss Rokkan Iversen, samt Akvaplan-niva AS
• Hovedkvarter i Svolvær
• Distriktskontorer på Ramberg, i Tromsø, i Trondheim og i Oslo
• 16 ansatte per 1. januar 2018
• www.salt.nu

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

279 posts