Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Fosser videre

Roald Amundsen i SISO Energi er vant til å komme hjem fra «benchmarking»-møter med gode resultater. Den tradisjonen fortsatte i mai, da vannkraftprodusenten i Sørfold kommune – igjen – ble kåret til Norges mest effektive.

Med bare sju ansatte er det lett å tro at SISO Energi er en liten vannkraftprodusent. Men en produksjon på 1,1TWh og omsetning på rundt 350 millioner kroner – noe som tilsvarer 50 millioner per ansatt – vitner om at de er en betydelig aktør som har funnet formelen for sunn og effektiv drift.

– Visjonen vår er at vi skal drive kraftverkene effektivt, med lave kostnader, sier daglig leder Roald Amundsen i SISO Energi.

Sju ansatte – og gode hjelpere

Selskapet ble dannet i 2010, da kraftverkene til Elkem ble kjøpt opp av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk og Østfold Energi. Men de har vært blant de beste i bransjen mye lenger.

– Helt siden vi var eid av Elkem Energi har vi levert gode resultater – takket være medarbeidere som jobber hardt, sier Amundsen.

Men med få ansatte trengs det litt ekstra hjelp i blant. I travle perioder leies det derfor inn flere medarbeidere.

– Vi mener dette er den optimale formen å drive kraftproduksjon på, sier han.

Bidrar til samfunnet

Men det koster å drive vannkraftverk. Av omsetningen på 350 millioner og et driftsresultat på 248 millioner kroner, går hele 112 av dem til skatter og avgifter til kommune, fylkeskommune og stat.

– Det er ikke tvil om at vannkraftprodusentene blir kraftig beskattet, men vi ser hvilken verdi det har for samfunnsutviklingen. Vi bidrar til en sterk økonomi i kommunen, og virksomheten vår spiller derfor en rolle når det kommer til å ruste opp blant annet skoler og helsetjenester. Med offentlige eiere bidrar vi med vårt for å bygge landet, sier Amundsen.

Ikke tid til å hvile

Til tross for gode resultater er det ikke bare lys i horisonten. Amundsen forteller om en utfordrende periode for bransjen der energiprisene faller. Og det blir spennende tider fremover med ny og forbedret teknologi innen sol-, batteri- og vindkraft.

– Vår effektive driftsform gir oss energi og muligheter til å fosse videre inn i fremtiden.

Takket være medarbeidere som jobber hardt, har vi levert gode resultater over lang tid.

Roald Amundsen
Daglig leder i SISO Energi

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

279 posts