Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Grønn energi til næringslivet

Som en av Norges ledende entreprenører innen industrielle varme­pumpe- og kuldeanlegg, er Therma Industri AS opptatt av den grønne profilen i sine leveranser.

– Vi har lenge jobbet med å gjøre anleggene våre mer kompakte og reversible, og bruker i all hovedsak naturlige kuldemedier, sier Yngve Iversen, avdelingsleder for Therma Industri avd Nordland.

Selskapets hovedkontor ligger i Oslo, mens avdeling Nordland holder til på Fauske. De siste årene har de valgt å fokusere mye av driften mot den stadig voksende  oppdrettsnæringen.

– Fauskeavdelingen har fått ansvar for deler av denne næringen også lenger sør i landet, informerer Iversen.

Bedriften han styrer driver også mot andre markeder der det er industrielle kulde og varmepumpeanlegg. Annen fiskeindustri, slakterier, meierier, isbaner og energisentraler er eksempler på slike.

De små forskjellene

Detaljene kan være vanskelige å få øye på, men det er nettopp små grep som gjør hvert anlegg fra Therma Industri helt unikt. Bedriften har i en årrekke bygget dem fra bunnen av.

– Vi driver stort sett med skreddersøm, og har ikke standard aggregater, men tilpasser hvert anlegg til kundens behov, sier Iversen.

– Vi har også flere servicemontører som i tillegg til montasje av nyanlegg, driver med servicearbeid mot alle typer industrielle kulde og varmepumpeanlegg, legger han til.

Doblet staben

– På få år har omsetningen økt betraktelig, og avdelingen har vært nødt til å doble staben. I tillegg har vi opparbeidet oss en solid base med innleide rørleggere og sveisere. Nå kan vi ta på oss flere oppdrag – og da særlig for kunder innenfor andre næringer enn oppdrett, sier Iversen. I tillegg til oppdrettsaktører som Marine Harvest, Nova Sea og Salmar, er Nortura og Vikomar blant navnene på kundelisten. Vi samarbeider også med et par av de store aktørene som leverer vannsystemene på landbaserte oppdrettsanlegg, informerer avdelingslederen.

Utvikling og naturlige kuldemedier

Teknologibedrifter må alltid strebe etter å tenke nytt, og Therma Industri har blant annet jobbet hardt for å gjøre anleggene mer kompakte og reversible. Nå vil derfor mange av kundene klare seg med ett mindre anlegg både for kulde og varme.

Therma Industri har alltid et mål om å bygge anleggene slik at de har høy effektfaktor, slik at de bruker minst mulig energi til drift, og dermed optimaliserer effekten de får ut av anleggene.

– Vi har et ønske om en grønn profil, og bygger i all hovedsak våre anlegg med det naturlige kuldemediet ammoniakk. Der det er mulig velger vi bort syntetiske kuldemedier som har høy potensiell miljøpåvirkning. Vi ønsker å levere grønn energi til næringslivet, avslutter Iversen.

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

279 posts