Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Entreprenør fra Lofoten, med ambisjoner

***

© by Tommy Andreassen

Fra én mann og én traktor i 1963, til et moderne entreprenørkonsern med omlag 80 ansatte, og hvor de ulike enhetene støtter og utfyller hverandre. Reisen til Thore Magnussen og Sønn (TMS) har vært av det innholdsrike slaget.

Med utspring i maskinentreprenør­firmaet har TMS med årene utvidet virksomhetsområdene med eget pukkverk og et byggfirma som leverer bygg til næringsmarkedet og privatmarkedet.
TMS har også etablert en egen betong­avdeling, som er meget ettertraktet.

Geolofoten AS ble kjøpt opp for et par år siden, for å sikre at TMS og de andre selskapene i konsernet kan ligge helt i forkant av markedet når det gjelder å tilby kundene udiskutabel digital dokumentasjon på de arbeider som utføres.

Lofotpukk AS, TMS-bygg AS og Geolofoten AS er med andre ord naturlige forlengelser av maskinfirmaet vårt. Tanken bak en slik utvikling er jo å kunne være en attraktiv totalentre­prenør, med kontroll på hele bygge­prosessen fra start til slutt, forklarer daglig leder Berit Tora Sand i TMS.

Viktige verktøy

Nøkternhet, god nordnorsk stå-på-vilje og en betydelig interesse for den teknologiske utviklingen i bransjen har vært viktige faktorer langs selskapets 55-årige reise.

Det samme gjelder en helt bevisst ledelsesstrategi og bygging av merkevaren Thore Magnussen og Sønn AS. Tanken er at alle som kjører forbi våre sølvlakkerte maskiner og lastebiler skal vite at dette er våre maskiner som er i arbeid.

Hele veien har eiere og ledere vært aktivt med i driften og fokusert på å kjenne hele selskapet inngående. Selv om firmaets vekst nå krever mer av eierne rent administrativt, er de fortsatt ivrige til å bidra om det trengs hender i en gravemaskin eller en lastebil.

Totalleverandør

Ordinære maskinentreprenør-tjenester, betongarbeider, levering av skreddersydde privatboliger og næringsbygg, samt bygging av høydebasseng for kommunale vannanlegg og bygging av til dels kompliserte vannbehandlingsanlegg. Lista over tjenester som entreprenøren fra Lofoten tilbyr er lang. Det samme er rekken av store referanse­kunder.

– Vi har mange kunder som for eksempel stat, kommuner, store og mindre entreprenører og private aktører, sier styreleder Ørjan Magnussen.

Styrket stolthet

Nylig kunne daglig leder ta med seg de administrativt ansatte i selskapene og flytte inn i topp moderne lokaler på Limstrand, bare noen steinkast unna der det hele startet for over et halvt århundre siden.

– Nye effektive og velfungerende lokaliteter gjør mye med en bedrift. Ikke bare flyter arbeidshverdagen bedre, men vår nye base er på mange måter også med på å skape litt ekstra stolthet og identitet hos våre ansatte, mener Sand.

Trivsel

En stabil gjeng med høy grad av fagkompetanse vitner om at firmaet har lykkes i arbeidet med å skape trivsel og et godt og kompetent arbeidsmiljø.

– Vi opplever lite gjennomtrekk, noe som er en stor styrke for hele drifta vår. Ikke bare har vi ansatte med lang og inngående erfaring innenfor sine respektive fagområder, men vi har også en godt sammensveiset flokk som alle er familiære med vår bedriftskultur og våre måter å møte kunder og samarbeidspartnere på, legger hun til.

Med 80 navn på lønningslistene er ledelsen i TMS kommet til en erkjennelse av at de ikke ønsker videre vekst for vekstens skyld.

– Det er vanskelig å skulle mene noe bastant om den videre utviklingen av selskapene våre, men vi skal være en foretrukket samarbeidspartner innenfor de tjenester vi tilbyr i Nordland og Troms fylker. Dessuten har vi et mål om å effektivisere og utvikle de ressursene vi har i dag.

Fokuset fremover blir å styrke de ulike forretningsområdene i konsernet, slik at vi kan opprettholde den markedsposisjonen vi har opp­arbeidet oss de senere årene. Vi har stor tro på at våre selskaper kan være gode samarbeidspartnere i bygg og anleggs­bransjen i den kommende tiden, avslutter Sand.

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

279 posts