Del med venner, , Google Plus, Pinterest,

Skriv ut

Publisert i:

Menneskene bak tallene

***

Ingrediensene i et godt kundeforhold er mange. For Vestvågøy Regnskap er nærhet til kundene en av de viktigste.

I en stadig mer automatisert hverdag, er det lett å kommunisere med kundene gjennom ulike program og mylderet av digitale plattformer.

– Selv om kundene setter pris på tekno­logiske nyvinninger og effektiviserte prosesser har de likevel et ønske om, og behov for, den gode og nære samtalen med oss. Derfor har vi gjort tilgjengelighet og kundekontakt til to av våre viktigste fokusområder, sier daglig leder Helge Mathisen hos Vestvågøy Regnskap.

Menneskene bak tallene

Sammen med seks dyktige medarbeidere styrer han i dag et frittstående regnskapsbyrå med kunder i alle størrelser og bransjer. Helt siden første ansettelse har de vært opptatte av å bygge teamet med de riktige folkene. Da har mellommenneskelige egen­skaper vært minst like viktig som faglige kvalifikasjoner.

– Det er ikke først og fremst tall vi jobber med. Det er mennesker, og økonomien deres. Det kan av og til være følsomme ting som må behandles med varsomhet og kunnskap, mener Mathisen.

Bredden er styrken

Rent faglig er det bredden av kompetanser som er byråets styrke. Likevel er det noen bransjer de er tyngre inne i enn andre.

– Vi har en del fiskere og anleggs­aktører i porteføljen, og har gjennom disse blitt godt kjent med bransjene deres, informerer Mathisen.

Han forteller om en hurtig utvikling av sin egen bransje så vel som andres. Ikke minst har delingsøkonomien kommet som en stormvind og skapt en del utfordringer i forhold til klare nok regelverk rundt regnskapsførsel og økonomihåndtering.

Hurtige svingninger i omgivelsene våre krever at også vi evner å henge med i svingene.

Ikke bare ønsker vi å henge med, målet er å ligge i forkant. Derfor er vi alle i en kontinuerlig læringsfase hvor vi kurser oss og holder oss oppdatert på det siste, forteller Helge.

Nære resultater

Mens det faglige er i konstant bevegelse, er det en ting som fungerer like godt i dag som da de startet selskapet: Den gode og nære kontakten med kundene.

– Dette er verdier vi skal holde fast ved, og utnytte enda bedre nå som automatiserte prosesser gir oss mer tid. Når vi og kundene har nok tid til dialog, skapes de beste resultatene for alle, avslutter Mathisen.

Artikkel av Næring i Nord

Næring i Nord

Næring i Nord er Nord-Norges største næringslivsmagasin, og sendes ut til samtlige bedrifter i nord 3 ganger i året. Magasinet inneholder næringslivsstoff, bedriftsomtaler, temabilag m.m. Næring i Nord er en del av magasinet Nordfra.no

280 posts